KBT SAMTAL

KBT TERAPI

Vad är KBT ?

KBT har som syfte att förbättra välbefinnande och prestation i privat- och arbetsliv och bygger på evidensbaserade teorier, metoder och modeller inom KBT och coaching. KBT är förkortning av Kognitiv Beteende Terapi.

Läs mer om KBT på Psykologiguiden

KBT på Psykologiguiden

 

När kan KBT vara hjälpsamt?

När du vill:

 • utveckla ditt självförtroende
 • få vägledning när du känner dig vilsen i livet
 • få vägledning i din relation till din partner
 • förebygga stress eller utmattning
 • minska stress i ditt privatliv/arbetsliv/studentliv
 • bli bättre på att ta tag i saker som du skjuter upp (prokrastinera)
 • förbättra balans mellan arbete och fritid
 • få en bättre struktur i din vardag
 • bli bättre på att presentera inför grupp
 • minska ditt serietittande eller din tid på sociala medier
 • hitta strategier för att klara av problem i skola/privat- eller arbetsliv
 • hantera en ny livssituation
 • tackla begynnande eller pågående sömnproblem
 • lägga upp en strategi för att nå nya mål
 • förstärka dina ledaregenskaper
 • komma framåt i karriären
 • fokusera för att nå bättre resultat
 • gå vidare till nya utmaningar
 • upptäcka och förstärka goda egenskaper hos dig själv

 

Hur går KBT till?

KBT handlar om att få dig att upptäcka dina styrkor och att kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra kraft och kreativitet. Inte sällan handlar det också om att förändra din syn på dig själv.

 

Inom KBT använder man sig av olika tekniker för att stötta dig i din process där fokus ligger på ett aktivt lyssnande och att man ställer frågor. Du uppmuntrade också till handling, att omsätta de insikter som KBT samtalen ger till praktisk handling. All KBT samtal kan även ske i grupp. Det kan till exempel. handla om en ledningsgrupp som vill utvecklas eller om individer som får karriärcoachning i grupp.

 

Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, med fokus och mål. Du får hemuppgifter och får lära dig metoder som du kan ha nytta av i framtiden. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar som du arbetar med mellan samtalen.


Samtalet är via telefon, SKYPE, FACETIME eller ZOOM.

  

Hur länge pågår KBT samtal?

Det är väldigt individuellt. Rekommendation är minst tre samtal för att göra en bedömning.

Vi samtalar vanligtvis en gång per vecka, 60 minuter per gång.

 

Pris KBT samtal

60 min

400 kr inkl. moms

 

Företag

60 min

400 kr exkl. moms

 

Viktiga punkter

Prata med någon är en helt privat verksamhet, vi har inte avtal med Region Skåne (ej remiss). Vi har dock samma sekretess/tystnadsplikt som sjukvården.


Vi på Prata med någon har inte rätt att skriva ut medicin. Om du behöver ha medicin får du boka tid hos din närmaste vårdcentral. PRATA MED NÅGON har vägledande, stödjande och förebyggande samtal.

 

Fakturering av timarvode sker löpande. Faktura kommer från Frilans Finans.. .

Betalningsvillkor 10 dagar netto, om inget annat överenskommes.

Eventuell bilersättning tillkommer med 35 kr per mil.

Eventuella övriga kostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATA MED NÅGON

KBT SAMTAL ONLINE

 

Steg-1 terapeut i KBT

ICF ackrediterad Co-Active coach

KONTAKT


susan@pratamednagon.nu

070-650 20 03


SAMTALSFORUM


Skype: susanhinz


Facetime: 070-6502003


ZOOM

Medlem i:

© Copyright. All Rights Reserved. Susan Hinz